Szczegóły przed updatem – Obecnie pracujemy nad… Cz. 203

Przyszedł czas na przedstawienie szczegółów związanych ze zbliżającym się updatem. Sprawdźcie jakie zmiany czekają rycerza i voodoo. Zapraszamy do zapoznania się z dokładniejszym objaśnieniem “odwróconej trudności buffów”. Dowiecie się też na co zdecydowaliśmy się przy Attawie i Washi. Zapraszamy do lektury.

Zacznijmy od tego, że zmianie ulegną epiki Attawa i Washi. W miejsce bonusu do obrażeń otrzymają modyfikator trafień. Analogicznie do Imisindo będzie to 20% na pierwszym poziomie.

Psychorary

Ostatnio wspominaliśmy o zmianie ilości potrzebnego psychoexpa na poziom dla rarów przeznaczonych na mniejsze levele. Jednym z największych wyzwań przy balansie gry jest to, że obecnie gracz rozwija postać zdecydowanie szybciej niż jego ekwipunek, a więc zanim osiągnie odpowiedni procent właściwości, ma szansę zamienić go na inny przedmiot. Zdecydowaliśmy się więc ułatwić proces expienia, tak, by dany psychorar rósł wraz ze swoim właścicielem podczas gry. Poniżej prezentujemy wartości, które chcemy wprowadzić na serwery.

Odwrócenie trudności buffów

Dużą zmianą, którą wstępnie zarysowaliśmy na poprzednim blogu, jest odwrócenie trudności buffów. Dotyczy ona, w mniejszym lub większym stopniu, niemal wszystkich profesji, choć w szczególności rycerza i druida. Nowy system przedstawia się następująco:

Na pewno warto zaznaczyć, że działa inaczej niż ten, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Najważniejszym elementem jest wzór podany na czerwonym tle, pod który podstawiamy dane – otrzymamy wtedy trudność dla danej umiejętności w danym momencie. Wszystkie umiejętności o wartości równej bądź niższej w przedstawionej tabeli będą rzucane na 100% przy użyciu 1 PA. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, ile punktów potrzebujemy, by jakiś buff wchodził na więcej PA, to dzielimy trudność z tabeli przez interesującą nas ilość PA i otrzymamy wtedy minimalną liczbę. Jeśli chcemy wiedzieć ile punktów brakuje nam do osiągnięcia buffka na 1 PA, mnożymy swoją osiągniętą trudność przez interesującą nas ilość PA i odejmujemy ewentualny nadmiar / dodajemy punkty, których brakuje. Czyli jeżeli posiadamy x pkt, to wszystkie buffy o trudności równej lub niższej x wejdą na 1 PA, wszystkie buffy mające wyższą, ale nie większą niż dwukrotność trudności, wejdą na 2 PA i wszystkie buffy mające trudność jeszcze wyższą, ale nie większą niż trzykrotnie wejdą na 3 PA.

Kilka przykładów dla rozjaśnienia znajduje się w poniższej tabelce. Pokazuje ona ile PA gracz na kolejno 100, 120 i 140 poziomie będzie potrzebował na wrzucanie 7-poziomowych buffków przy danej ilości wiedzy:

Założenie jest takie, by mniejsze postaci rozwijały swoje buffki wraz z levelem, ale jednocześnie nie miały zamkniętych drzwi do rozwoju swoich umiejętności. Jeżeli gracz chce zainwestować większą niż obecnie lub odpowiednią ilość punktów statystyk, aby rzucać swoje buffy na 100% przy 1 PA, to może to osiągnąć zwiększając poziom swojej wiedzy. Alternatywnie może używać większej niż obecnie ilości PA, aby rzucać dany buff na 100% pozostawiając mniejszą ilość punktów w wiedzy. Pozostawiamy tu swobodę w budowaniu swojej postaci według Waszych preferencji, jednocześnie zachęcając do zbalansowanego rozwoju.

Dlatego też przykładowo rycerz 80lvl posiadający 160 wiedzy (daje mu to 280pkt) może zdecydować się na różne kroki:

 1. Może pozostawić wiedzę i buffki rozwinięte na 7. Blok będzie wtedy wchodził na 1 PA, rozkaz na 3 PA, a reszta na 2 PA.
 2. Może jednak obniżyć swoje buffki, by mieć większość na 1 PA – blok pozostaje na 7, ochrona z poświęceniem na 6, aura z transem na 4, a rozkaz może obniżyć do 6, by wchodził na 2 PA
 3. Może też zmienić ilość swojej wiedzy, wtedy na kolejne progi buffków na 7, będzie potrzebować jej 80, 180, 280, 480, ale zostawiając je na powiedzmy 5 będzie potrzebował tej wiedzy 40, 120, 200, 360.
 4. Inny, dowolny, preferowany przez każdego z Was.

Nowy system umiejętności – system buffków – tłumaczenie Hassa

Od pewnego czasu zastanawialiśmy się w jaki sposób dostosować nowy system buffów do znacznie bardziej rozbudowanego systemu umiejętności, który chcemy wykorzystać w Broken Ranks. W chwili obecnej każdy kolejny poziom umiejętności zmniejszał trudność wrzucenia buffa, co wiązałoby się z pewnym paradoksem w nowym systemie. Ponadto w grze wytworzyła się tendencja do korzystania z jednej rozwiniętej maksymalnie umiejętności kosztem innych, a dopiero następnie rozwijania kolejnej, co znacznie zaburzyło balansem dmgerów na niskich poziomach. W związku z tym szukaliśmy innego rozwiązania. Przy okazji postanowiliśmy również dołączyć do rozwiązania system, który mogłby premiować postacie z wyższymi poziomami – adekwatnymi do instancji i przerwać paradoks szukania “słabszego rycerza”.

W związku z tym, w tym upku stawiamy system na głowie. Przy opracowaniu systemu trzymaliśmy się pewnych wytycznych i założeń. Ustaliliśmy więc, że zmieniamy niewiele mówiący parametr “trudność”, który można było przeliczać sztywno na punkty wiedzy na parametr “trudność” oznaczający ilość punktów, z których korzysta postać do wrzucenia buffa.

 • Założenie pierwsze – im lepiej rozwinięty buff tym jest cięższy do wrzucenia.
 • Założenie drugie – im większy impakt buffu na drużynę, tym szybciej rośnie jego trudność.
 • Założenie trzecie – im większy poziom postaci, tym łatwiej korzysta się z umiejętności.

Jak to ma wyglądać w praktyce przedstawię na przykładzie sheeda i jego umiejętności.
Sheed ma dwa buffy pozytywne – kontrolę oddechu oraz uniki. Uznaliśmy, że uniki są podstawową umiejętnością sheeda i powinny być “łatwe” do korzystania, z kolei kontrola oddechu ma większy impakt na drużynę, można tą umiejętnością obdarować kogoś innego i w związku z tym zwiększyć możliwości drużyny, nie tylko sheeda, więc będzie to umiejętność trudniejsza.

Korzystamy więc z dwóch ostatnich wartości w tabeli i widzimy, że trudność potrzebna do osiągnięcia przez postać to 300 punktów dla kontroli oddechu oraz 200 dla uników. Co to oznacza? Tutaj trzeba przyjrzeć się wzorowi na punkty, który ma nasza postać.

Punkty = ( 40 + poziom postaci + wiedza ) x Punkty Akcji

Oznacza to, że po przekształceniu wzoru otrzymujemy wzór na 1 punkt akcji

Wiedza = Punkty – ( 40 + poziom postaci )

gdzie, jeśli chcemy korzystać z innej ilości PA to wartość punktowa do osiągnięcia jest adekwatnie ½, ⅓, ¼ czy też ⅕ punktów trudności.

Dla postaci na 140 poziomie 1 PA

Uniki 7: wiedza = 200 – ( 40 + 140)
wiedza = 20

Uniki 6: wiedza = 180 – ( 40 + 140)
wiedza = 0

Uniki 5: wiedza = 160 – ( 40 + 140)
wiedza = -20

KO 7: wiedza = 300 – ( 40 + 140)
wiedza = 120

KO 6: wiedza = 270 – ( 40 + 140)
wiedza = 90

KO 5: wiedza = 240 – ( 40 + 140)
wiedza = 60

KO 4: wiedza = 210 – ( 40 + 140)
wiedza = 30

KO 3: wiedza = 180 – ( 40 + 140)
wiedza = 0

Dla postaci na 140 poziomie 2 PA

KO 7: wiedza = 300/2 – ( 40 + 140)
wiedza = – 30 –
umiejętność dostępna na 2 PA już 40 poziomów szybciej przy 10 wiedzy

Co to oznacza w praktyce:

Jeśli mamy dwóch sheedów, z których sheed pierwszy ma poziom 140, a drugi ma poziom 100, to jeden z nich dla uników na 7 poziomie będzie potrzebować jedynie 20 wiedzy, a drugi brakujące poziomy będzie musiał uzupełnić wiedzą – będzie potrzebować 60 wiedzy.

Jednak ma też drugą opcję, może zmniejszyć poziom umiejętności, z którego będzie korzystać i tym samym obniżyć “próg”. Dla uników wartość zmienia się o 20 punktów co poziom umiejętności, więc taki sheed będzie mógł:

 • mieć 60 wiedzy i uniki na 7 na 1 PA
 • mieć 40 wiedzy i uniki na 6 na 1 PA
 • mieć 20 wiedzy i uniki na 5 na 1 PA
 • mieć 10 wiedzy i uniki na 4 na 1 PA
 • mieć 10 wiedzy i uniki na 7 na 2 PA

Co chcemy tym osiągnąć: Wyższy poziom umiejętności będzie wiązać się z wyższym kosztem rzucania buffów, niższe poziomy bufferów (rycerzy i druidów) będą wiązały się z łatwiejszym rzucaniem buffów dostosowanych do poziomu postaci, a nie uzależnionych jedynie od wiedzy postaci.

Łatwiej będzie korzystać z buffów niskopoziomowych, ma to sprzyjać korzystaniu przez bufferów z całej palety umiejętności już od mniejszych poziomów postaci. Jednak szybkie maksowanie jednej umiejętności będzie się wiązać z rosnącym kosztem punktów akcji przeznaczanych przez postać.

Chcemy usunąć “jedyny słuszny” build rycerza pod ogromną wiedzę od 30 poziomu, jednocześnie też skierować rycerzy na instancje, które są odpowiednie na ich poziom – rycerz na 65 poziomie może mieć całą paletę buffów słabszych od rycerza na 100 poziomie lub zwiększoną trudność ich rzucania, w związku z tym nie powinien już tak skutecznie wypierać go z instancji expowych oferując jedynie komplet “rozkaz, ochro, blok na 7” i resztę na 0.

Chcemy dać możliwość większego kombinowania z progami wiedzy i umiejętności, np. sheedowi odblokować możliwość buildu “bezwiedzowego”.

Rycerz i voodoo

Rycerza czekają jednak nie tylko zmiany w trudnościach, ale i umiejętnościach. Jego wpływ na drużynę jest na tyle duży, że postanowiliśmy nieco przerobić niektóre umiejętności, by wyrównać popularność wśród wszystkich profesji. Nowe wersje transu, poświęcenia, aury czystości i rozkazu będą wyglądały następująco:

Trans

Poziom:Trudność:Czas:Szansa trafienia wręcz:Odporności fizyczne:Obrona wręcz i dystansowa:Koszt many na rundę:
I160314%2-8%2
II200318%8-10%5
III240422%12-12%8
IV280426%18-14%11
V320530%24-16%14
VI360534%30-18%17
VII400538%36-20%20

Poświęcenie

Poziom:Trudność:Czas:Obrażenia fizyczne:Odporności fizyczne:
I120424%-2
II150428%-10
III180532%-18
IV210536%-26
V240640%-34
VI270644%-42
VII300648%-50

Aura czystości

Poziom:Trudność:Czas:Odporności fizyczne:Obrona przed urokami:Odporności magiczne:
I160319%11
II2003215%15
III2404621%19
IV2804827%23
V32051033%27
VI36051239%31
VII40051445%35

Rozkaz

Poziom:Trudność:Czas:Kondycja:Mana:Obrażenia:Szansa trafienia:
I240215202%15%
II300217234%17%
III360320266%19%
IV420322298%21%
V4804243210%23%
VI5404263512%25%
VII6004293814%29%

Trans i poświęcenie nie będą więc tylko dawać, ale i odbierać, za to aura pozostanie buffem wyłącznie pozytywnym. W zależności od sytuacji i postaci, będzie można wrzucić na nią inny buff, albo zestaw buffów. W sytuacji, gdy najważniejszy jest dmg, najlepszym wyborem będzie poświęcenie, które jednak odbiera część resów. Można wtedy dorzucić któryś z pozostałych buffów, obydwa, albo żadnego, jeśli przeżywalność, albo lepsza celność ataków fizycznych nie są w danej chwili najważniejsze. W momencie, gdy jednak są one priorytetem, można wrzucić trans lub aurę, albo obydwa naraz, dając sporą ilość resów kosztem nieco gorszej obrony i większego zużycia many (utrzymanie transu “kosztuje” daną ilość many na rundę, jest ona odbierana na początku rundy w liczbie określonej w poziomie umiejętności). Wartości przypisane do nowych buffów zostały ustalone na podstawie testów i Waszych komentarzy, za co dziękujemy w imieniu grona Inżynierów.

Mieliśmy w planie również zamienić rzadko używane Szybkie Cięcie na bardziej użyteczną umiejętność, o czym wspominaliśmy na poprzednim blogu. Nie dojdzie to jednak do skutku, a przynajmniej nie w tej aktualizacji. Nasza koncepcja opierała się na tym, by rycerz nie musiał wyłącznie stać i trzymać ochronki na postaci, ale też atakować debuffem, najlepiej żonglując bronią i dając inny debuff w zależności od obrażeń, które posiada jego broń. W toku dyskusji i wyliczeń okazało się jednak, że parametry odpowiednie pod drużynę okazują się zbyt mocne w przypadku gry solo i analogicznie, w przypadku odpowiednich parametrów w grze solo, są one za słabe w grze drużynowej. Z uwagi na czasochłonny proces ustalania optymalnych wartości dla w/w umiejętności, przełożyliśmy zmiany w Szybkim Cięciu na później. Chcemy dzięki temu szybciej wprowadzić i dać Wam możliwość korzystania z zatwierdzonych obecnie zmian.

Zapewne część z Was dostrzegła, że brakuje niektórych procentów w nowych umiejętnościach. I to dość ważnych procentów, bo chodzi tutaj o procenty wzmacniające obrażenia postaci. Nie martwcie się, nie wyparują 😉 Każda umiejętność, w zależności od poziomu, zostanie odpowiednio zmodyfikowana pod względem bazowych obrażeń, tak by wyrównać zmiany. W skrócie – bez rycerza będziecie zadawali większe obrażenia niż obecnie.

U VD zdecydowaliśmy się na dwie zmiany, odrzucając wstępnie zmianę Szpili w oko, która była też planowana. Zmodyfikowana zostanie Aura Cienia, która obecnie jest za silna pod względem czasu trwania i wartości, biorąc pod uwagę, że jest atakiem obszarowym. Zdecydowaliśmy się więc nieco skrócić jej czas trwania oraz obniżyć wartość debuffa, w zamian będzie pobierała mniej many.

Poziom:Czas:Mana:Szansa trafienia:Atak dystansowy:Obrona dystansowa:
I23090%-22%-22%
II23592%-24%-24%
III33994%-26%-26%
IV34496%-28%-28%
V44898%-30%-30%
VI453100%-32%-32%
VII457102%-34%-34%

Drugą zmianą u VD są obrażenia, które zadaje i przeniesienie głównego ataku na strefę uroku, czyli na Ukłucie Lalki. Obrażenia z niej zostaną podniesione, ale jednocześnie zmieniony zostanie ich rodzaj – o ile nadal res na urok będzie miał pewien wpływ na jej obrażenia, to jednak dużo ważniejsze będą odporności kłute. Uderzenie Cienia pozostanie atakiem alternatywnym, dobrym tam, gdzie odporność na uroki jest bardzo niska oraz posiadającym lepszą celność.

Oczywiście wszelkie umiejętności klasowe, które posiadają moby i bossy zostaną dostosowane do zmian pod względem ich obrażeń.

W kolejnej aktualizacji mamy zamiar skupić się na temacie voodoo oraz sheeda i jego przydatności w drużynie z magiem ognia.

Przy okazji, nowe graficzki na zakończenie. Jak Wam się podoba nowa wersja?

WIP

233 thoughts on “Szczegóły przed updatem – Obecnie pracujemy nad… Cz. 203

 1. Co z Krukiem, Ploxem i Twigiem? Zostanie stara szpilka tak jak to miało miejsce z tłukiem i tonem? I czy zadawane obrażenia zostaną przeskalowane do nowej wersji i będą zadawać tyle jak obecnie czy też pety stracą trochę na DMG?

 2. Polecam jak sie wrzuca bloga to w gotosci a nie, ze swiezo po wrzuceniu i tak co chwile cos zmieniacie i za kazdym odswiezeniem jest cos nowego/zmienionego

 3. “Bez rycerza będziecie zadawali większe obrażenia niż obecnie”-można prosić o wyjaśnienia? Dodatkowo widzę,że od teraz mosiek będzie kompletnym ściekiem w walkach z sh/rycem(jeszcze większym niż do teraz).Nawet poświęcenia nie zwiększa teraz otrzymywanych obrażeń od ognia a sheedy będą mieć jeszcze większy dmg i więcej zręki ,vd będzie łatwiej wbijać dbf i ukaz.Poza tymi faktami… strasznie duża ilość wiedzy do przysfojenia… chyba zaczynam tęsknić za starym taernem ☹

  • Jak to się mówi “tak źle i tak źle”, vd płakały, że mają nie potrzebny mod w attawie to zmienili na taki który się przyda podczas wsadzania debuffa, a jak zmienili to źle bo vd pod solo będzie bił mniej.

   • Kto plakal ten plakal. Luz ja osobiscie przywykne. Pora zakupic bol i wyjac smuge z depo zeby nadrobic obrazen (co nie ma zadnego sensu).

    • Co za bzdura, to łucznik też zeby DMG zarobić to musi sobie kupić łuk z Jastrzębia żeby DMG narobić ? Dostaniesz przecież nowy główny skill do DMG czyli lalke która będzie zabierała więcej obrażeń niż UC teraz, i na to będzie działał modyfikator z epika.

 4. czy ktoś z ekipy gra w te grę? czy bawicie się w zmiany nie grając i nie słuchając graczy ? to nam ma się przyjemnie grać nie wam tak tylko przypominam płacę wymagam

   • Testowali na s0 na 140lv w dodatku z chorymi i niepsiagalnymi statystykami dla większości graczy, mogli podzielic sie i grac na kazdym przedziale lvl i probowac cokolwiek latać, jak widać w gre grają raz na ruski rok i nie widzą co w niej potrzeba

 5. Czy tylko ja mam wrażenie że jedyna postać nic nie straci w żadnym z przedziałów lvl w związku ze zmianami w trudności bufków jest VD?
  I całkiem przypadkiem mamy w ekipie inżynierów VD – Hassa?
  Od którego jak było w jednym z wcześniejszych blogów odbijają się wszelkie pomysły związane ze zmianami?
  Ktoś się weźmie może za kontrolę nad samowolkami inżynierów w ekipie?

   • Bzdura, Sh 20 wiedzy to tylko do uników. Do KO potrzebuję 120.

    Co nie zmienia faktu że vd nadal będzie miał najlepsze debufy w grze. Przykre, ale może za 3 upki na wiosnę w listopadzie przy premierze brokenranksa dostanie jakieś nerfy

     • Może w końcu zaczniemy rozróżniać PvP od PvE bo jak na teraz to tylko pod względem pvp patrzycie na wszystkie zmiany

   • Jakie teorie haha.
    Vd mial najwiecej razy wszystko odejmowane ze wszystkich postaci, ze wszystkich umek ktore wielokrotnie byly oslabiane, czas pokaze czy ta lalka da poprawe bo gram vd i jedyne co moge latac to gorzale na expy ewentualnie trolle.
    Pod gre solo nadawal sie jedynie z attawa i pewnie tak zostanie.
    Wasze biadolenie nic nie wnosi. Widac krzyczycie zeby krzyczec

    • lol co
     odkad powstał taern systematycznie nerfiony jest druid co najmniej dwa razy do roku, voodoo w porównaniu z dr nie miał prawie nic odejmowane z postaci xD

     oczywiście druid nadal najlepszy

 6. Ehh, szkoda słów. Wprowadzając takie zmiany.. Sprowadzacie grę na psy. Myślę, że poza wysoko poziomowymi graczami, dla których ta gra to rutyna, każdy odejdzie. Moim zdaniem to wszystko nie ma sensu, jestem ciekaw jak teraz będzie wyglądała taka moranka dla świeżego 110+ zawodnika.. Tragedia.. Jednym słowem, wszystko co jest do teraz, jest już czymś fajnym, ekstra gierką. Oby to się nie zmieniło, sami sobie zaszkodzicie.

 7. Jeśli istotnie to jest plan, który po relatywnie krótkim czasie doprowadzi do balansu np. między bb oraz mo i debufferami (sheed debuff z dysta np. z hadu, by móc zdebuffować przed atakami mo) i dlatego niezbędnym jest niejako wyryte w kamieniu, wcześniejsze instrukcje wypieprzyć, to cóż poczekajmy…

  Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż przy obecnie wskazanych wartościach na wielu instach zaora to składy z bb.

  Powód prozaiczny – z mo będzie rycom łatwiej (bo jest). Więcej pa do dyspozycji.

  Ponadto mniejszy dmg bb z rycem niż na starych buffach ryca, nawet uwzględniając te 15% więcej obrażeń w krytycznym. A przecież mo już wgniatają dmg takiego bb od Htagi, poprzez Moranę, rozsmarowując go na glebie na Lugusie, itp.

  Generalnie to sh, czy vd koksnięci (gdzie 40% na szlilę w tarczy?).

  Ryc to umówmy się opoka drużyny a nie rębajło, który soluje Aquę czy Vougha.

  No ale zmiana reguł gry w trakcie gry nie jest fair… który to już raz… Z pewnością niektórzy poczują się oszukani jak kiedyś przy meganerfie dru, który jednak na hlvlu zdołał się odrodzić a tu beng! Tyle mu teraz wiedzy potrzeba, to jak będzie wyglądał lek.

  Wzbudziliście moją ciekawość, jakież to zmiany będą na nowym silniku. Uzasadnię ciekawość – warto grać barbą, bo w ciągu roku balans w zakresie zadawanego dmg zwłaszcza na topowych instach w końcu się wyrówna, udrożniona dla bb zostanie insta V2 poprzez zmniejszenie resy czujki, czy mam sobie już gitary tą podprofą nie zawracać i robić mosia? 🙂

  Pozdro

  • Dolaczam sie! i czekam na odpowiedz od ekipy! Jakiekolwiek wyjasnienia dlaczego BB na tak waznych instach (v2, htaga, morana lugus Jastrzab !!!) zawsze bije mniej!? nie rozumiem !

 8. Vd najmniej odczuje zmiany Tak na prawdę zostaje u niego zmieniona tylko aura cienia która szczególnie często i tak nie jest używana a do tego teraz będzie wymagała mniej many i to o połowe ? Pozostała dwójka debuferów została bardzo pokrzywdzona w moim odczuciu w stosunku do profesji jaką jest voodooo …Brak słów a zażenowanie sięgnęło zenitu .

  • Spoko ale VD jest pokrzywdzony przez dymki. Porównaj sobie na mobkach jak to wygląda. Może dbf fizycznym też należy wprowadzić dymki? 😉

 9. wypuśćcie już lepiej 3D żeby chociaż gra cieszyła oko, bo mechanicznie wszystko schodzi na psy, wszystkie próby “Zbalansowania postaci” powodują większą różnicę w między nimi co jest bez sensu. Zastanawia mnie kto testował zmiany.
  W ten sposób odbieracie resztki przyjemności z gry, tą drogą stracicie więcej graczy niż zyskacie dzięki tym wspaniałym zmianą

 10. Czy komuś do reszty odbiło? rycerz to nie klasa magiczna aby musiał mieć aż tak spora wiedze. Co z zręką i silą u rycerza całkiem mierna ma być? Rycerz to nie postać magiczna. Rycerz to postać o wielkiej sile i zręczności. Gdzie to ma się do tego co teraz wprowadzicie? Dlaczego nie są te umiejętności połączone z zręcznością i poczęści wiedzy? Całkiem okulowicie rycerza. Skąd się wzieło to 620 wiedzy? Potraktujecie ryca jako maga a nie jaka jest, ma być rzeczywistości w swej klasie

 11. porażka :/ właśnie miałem pauze w grze na 2 tygodnie ze względu na beznadziejność ryca. Wracam do gry a tu takie coś się szykuje

  • Kurde, miałem miesiąc przerwy i takie coś… Moja najlepsza postać kiedykolwiek – 80 lvl -, w którą zainwestowałem kase, pójdzie na eski… Trzeba zabierać manatki z tej gry, szkoda na nią czasu.

   • 80 poziom dla jednych osiągnięcie dla drugich coś łatwego aczkolwiek mając 80 poziom nie sądzę że wydałeś dużo na grę no i nikt ci nie kazał kupić pl

 12. “W skrócie – bez rycerza będziecie zadawali większe obrażenia niż obecnie.” => I to jest kwintesencja powyższych zmian 🙂

  Jedyny plus wynikajacy z powyzszego to to, że Aura jak i Poświecenie będą bezkosztowe (w sensie many)… Chyba że się komuś coś omsknęło i pattern Kopiego/Pejsta nie zadziałał.

 13. Droga ekipo, wasze pomysły powinny trafić do śmietnika. Wytłumaczcie mi, jak rycerz 80lvl ma sobie po waszym wspaniałym upku poradzić na np. bossach losowych tzw. gorzałki. Jeśli będzie musiał rzucać buff który za każdą część zżera mu 2-3 PA skąd ma wziąć punkty na obronki? Naprawdę myślicie że zmniejszanie lvli buffa to taki dobry pomysł? Bo ja jakoś tego nie widzę xD Na bossach będzie to niepotrzebnie wydłużało instancę przez OGROMNE zmniejszenie DMG (około 18-20% i do tego szansa trafienia wszelkich ataków) Psujecie tą grę zamiast ją naprawiać, żałuję że wydawałem na was jakiekolwiek pieniądze (a nie były one małe)

  • Zostaniesz na DZ i v1, będziesz bić grizzly i gorgony, od czasu do czasu może v2. Jak za starych, dobrych czasów.

   • Jak mam pójść dz kiedy zostają mi 2 pa na defa? Kołek wbije mi debuff i strzeli ukaz i co mam zrobić, defić się tylko w urok i dostawać wszystkim innym? Zejdź z tego 140lvla do mojego poziomu, wypróbuj te zmiany i wtedy zobaczymy czy tak łatwo będzie Ci nawet na dz czy v1 🙂

    • Kilka razy padlem ofiara malych lvli typu ryc 80 i sh 78 i weze nas jechaly ostro po 4 zgony na runde.

     Ludzie chyba zapomnieli ze kiedys te inste wzmocnili by male lvle tam nie lazily, to miala byc kara, wsciekly waz.
     Te pisanie: lol nigdy tak nie mialem:)

     W koncu tam beda brali 100+ tak jak mialo byc a ryc zacznie patrzec ro robi a nie spam blokiem i przegladanie niewiadomo czego

  • To zacznie chodzić później pod lód , wtedy kiedy da sobie już radę. Nie tak jak teraz biega od 65 lvl i nawet nie ma potrzeby ubierania dobrego ekwipunku. Inne postacie idą tam dużo później i muszą być w miarę dobrze ubrane i to jest w porządku tak ?

   • Bardzo dobrze robią 🙂 To nie może tak być, że rycerz chodzi sobie na loski od 70 lvla i ma zapewniony exp, a np. taki typowy dmg bez epika ma tam wstęp dopiero od około 110 😀
    Wielki plus dla Was za te zmiany

 14. Zmiany idą w dobrym kierunku, będzie można “bawić się” budowaniem postaci na różne sposoby.
  Jak będzie to wyglądało w praktyce na poszczególnych bosach to dopiero zobaczymy.
  Ryce którzy śmiali się gdy nerfiono dru i sh teraz zaczynają płakać i sprawdzać ile kosztuje eq na 110+.
  Nie sądziłem że pójdziecie ze zmianami tak odważnie. BRAWO.

  Czy wiadomo kiedy upek?
  Czy będą flaszki na darmowy reset, jeśli tak to czy na wszystkie profy?

 15. Jeśli vd i sh dostają po 20% moda traf na epiku jak łucznik na imisindo, wychodzi na na to nie licząc ziraków i cienia tarula sh i vd mają po 3 itemy z modyfikatorem trafień a łucznik tylko 2???? w obecnych zmianach łuka cierpy z modyfikatorem fizycznym są bez użyteczne ????

  • Masz też zmysły i tam ogromny mod do trafień, co powoduje, że łuk z epikiem spokojnie może robić build z arhautami itp. nawet pod 6-7k HP nie tracąc przy tym w stosunku do innych debufferów na celności.

  • Po 1 cierpy nadal nie są bezużyteczne bo dają dmg przydatny w grze solo oraz buf do trafienia fizycznego…
   Chyba teraz łucznicy nie poświęcają zbyt wielu akcji i PA na dawanie tego piachu a jakby nie patrzeć jest to umiejętność obronna dająca osłabienie skuteczności ataków przeciwnika(czyt. wbijesz piach = lepiej się bronisz) a trafić to jakoś trzeba.
   Po 2 są zmysly… Chyba nie powiesz że dają mało do trafienia?
   Po 3 aspekt rynkowy. Nie wiem na jakim serwie grasz ale na Tolnorze spodnie a aq dystansowe są warte jakieś 5kk/idą na skina/eski a spodnie fizyczne śmiało 25kk. Już teraz w dobie arhabutów cierpy znacznie tracą na wartości a dodanie opcji że spadną dystansowe… no kolejne takie rozbicie pewnie przyprawiłoby wielu o łzy widząc że zdropili cierpy i tu nagle dystansowe i w sumie zastanawiać się komu to opchnąć… (tu aspekt nie najgorszego wyglądu by dawał troszkę lepszą szanse sprzedaży jako skin niż przy spodniach z aq ale i tak bez szału a lugus już ma 2 mało wartościowe rary [cierń i ból] kolejny mu chyba niepotrzebny)

 16. 640 wiedzy na dr, żeby wrzucić leczenie na 1 pa? xD Wy czytacie co tu wrzucacie czy tak średnio? Do tego zmniejszanie obrażeń od buffów ryca. Niech teraz ktoś pójdzie lugusa w pt, w którym nie ma vd, a jako dmg jest bb i powie, że to ma sens.
  Zmiany epika u sh to też jedna wielka tragedia. Profesja z jedną z najlepszych trafialności ma dostać buffa do trafień, kosztem jedynego moda, który daje jakąkolwiek zabawę z faktu posiadania epika na sh. Jedyna dobra zmiana to wbijanie psycho na low lvl. Poza tym jedna wielka tragedia i takie zmiany według mnie niszczą grę tym, którzy cokolwiek o niej wiedzą i potrafią grać.

   • Znalazłem ją z własnego doświadczenia bo nie narzekam na wbijanie debuffów przez mojego sh. To że w tabelkach masz coś innego, albo sam nie dajesz rady to jest inna sprawa. Dla mnie mod trafień zamiast dmg jest całkowicie bez sensu i zabiera zabawę z grania tą profesją

 17. A czemu vd ma mieć nadal smuge? Czy przypadkiem nie pisaliscie że będziecie odchodzić od tarcz, tam gdzie one nie pasują? Skoro sh i łuk juz tarcz nie mają to czemu vd ma być wyjątkiem? I jakim prawem ma mieć starą szpile?

  • Jakoś sie jeszcze widuje sh z tarczą i malusem jak taki ból z tymi tarczami to zablokujcie tarcze żeby tylko ryc mógł nosic a smuge przerubcie na coś innego i problem z głowy

 18. W ostatnim blogu pisaliście, że zamierzacie “wzmocnić ryca tam gdzie kuleje oraz osłabić tam gdzie jest za mocny”. Z tego co widzę to skupiliście się teraz głównie na tym drugim założeniu. W skrócie to do wrzucenia każdego buffa na 1 PA (praktycznie raczej do tego nie dojdzie) wymaganie będą chore ilości wiedzy – np. mając rozkaz na 1 przy 140 lvl, aby wrzucić ten buff na 7 poziomie potrzebne będzie 420 wiedzy – ryc nie jest postacią magiczną!!! Warto też wspomnieć, że buffy zostaną osłabione. Mam tylko nadzieje, że nie dojdzie do sytuacji, gdzie ryc około 60lvl będzie chodził ubrany w czache i wzorek (wyglądać to będzie żałośnie).
  Pomijając to wszystko, zapowiadaliście zamianę szybkiego na coś lepszego lecz “nie dojdzie to jednak do skutku”. Oczywiście nie zamierzam się tu jakoś specjalnie oburzać, ale skoro zdecydowaliście, że zabieracie ryckom tak dużo to dajcie chociaż cokolwiek w zamian.

 19. Bardzo ciekawe i fajne zmiany !
  Gram od wielu lat i mam doświadczenie co najmniej na każdej profesji do mid lvl, testując najróżniejsze buildy jakie jestem w stanie wymyślić ( od druida pod siłę i zręczność zaczynając 😀 )
  W końcu w tej grze zakładka “Umiejętności” zacznie służyć do czegoś innego niż (NAJCZĘŚCIEJ) maksowania jednej umki do 7 poziomu i czekamy kolejne 15 lvl żeby wbijać kolejną umkę na maxa…
  Na reszcie żadna profesja nie jest dyskryminowana o mus wbijania zbędnych punktów wiedzy gdy te nie są szczególnie związane z klasą postaci.
  Oczywiście mało kreatywni rycerze zaraz się zamienią z narzekaniem w druidów którzy przed laty dostali debuf do leczenia.
  Doczekaliśmy się uczciwych “progów” lvlowych, gdzie szczególnie rycerz jest w stanie o wiele szybciej zdobyć wyższy poziom lub dropnąć wartościowe rarki z lepszych bossów a reszta “papierów” może się tylko przyglądać i dalej przez 30 poziomów farmić jednego bossa.
  Vd też super zmiany, ta profesja wydawała mi się wyjątkowa właśnie przez fakt że jako jedyna może walczyć za pomocą trzeciej strefy, jednak rzeczywistość bardzo szybko zmuszała nas do maksowania cienia.
  Gram od 2012 roku i od kilku miesięcy zaczynacie wracać na dobre tory, w końcu zaczęliście radzić sobie z problemami które ciągną się od lat.
  Więc jeżeli chodzi o ten update, to tak trzymać.
  Jednakże nic nikogo z blogu nie zbije z tematu oczekiwania na enigmatyczne 3D, zawsze otwierając bloga mam cichą nadzieję że właśnie tego dnia dostaniemy jakiś broniący się release date.

  • Mam rycerza 93lvl się z tobą nie zgadzam. Zapomniałeś o bardzo ważnym czynniku jakim jest szczęście. Ryca na wyższym lvl nie wezma już na v1 zaś postacie typu bb i mo polatają znacznie dłużej na tego bosa.Co do dropienia rarków to potrzebne jest sporo szczęścia. Zdaża się ze ludzie maja po 500 ubitych v2 ,dużo ubitych bosów z loskow i nic nie zdropią

   • mowisz o szczesciu w grze w ktorej %( czyli szczescie) decyduja o wszystkim ?:P wlasnie idac od mniejszego levela( czyli wiecej razy pojdziemy niz kto kto zacznie tam biegac 20-30lvl pozniej) zwiekszamy nasze “szczescie” poprzez wieksza ilosc prób( 1% z 100 podejsc to wiecej niz 1% z 10, prawda?:) )
    co do v2, mam ponad 2tysiace ubitych, i 1 rar 🙁

    • Jak więcej razy pójdziemy na danego bosa powinno się zwiększać nasze szczęście ( według ciebie).Niestety w tej grze tak nie jest.. W taernie nie ma czegoś takiego jak ,,zwiększenie szczęścia” poprzez chodzenie tego samego bosa x razy.

     • XXX, tutaj chodzi o czyste prawdopodobieństwo…
      Chodzi mniej więcej o to, że np. Idąc v2 na np.:
      50 lvl mamy 0,2% szans na rar
      80 lvl mamy 0,01% szans na rar
      [wartości losowe, chodzi tylko o zademonstrowanie]
      Stąd jak pójdziemy tego samego bossa przykładowo 100 razy, na podanych lvl [pomijam opcję awansu na kolejny poziom] otrzymamy:
      50 lvl: 0,2%*100 = 0,2 rara
      80 lvl: 0,01%*100 = 0,001 rara
      więc szanse są większe na niższych poziomach.
      Oczywiście są to przykładowe wartości, powtarzam jeszcze raz, są one tylko po to, aby sobie wyobrazić jak to działa na prawdę :p

     • Lekka poprawa w obliczeniach 😀 Twoje założenie jest jak najbardziej słuszne(jeżeli chodzi o zobrazowanie sytuacji), ale zabijając 100 bosów z szansą 0.2% na dropa nie mamy (tak jak napisałeś 0.2 rara, czy 0.2 prawdopobieństwa na rara)! To działa trochu inaczej (wybacz, rozszerzenie z matmy było grane i mi mój zmysł karze sprostować :P) otóż Twoim sposobem 1000 bosów dałoby współczynnik dropa na poziomie 2 rary (czyli prawdopobieństwo równe 2) co jest fizycznie nie możliwe, gdyż nikt nie da Ci pewności, że zdropisz dokładnie dwa rary, a jeżeli oznaczałoby to, że prawodpodobieństwo na zdropienie rara ze 1000 bosów jest równe 200%, czyli fizycznie niemożliwe, bo maksymalnie może być 100% 😛 Zobrazuje to na przykładzie monety jeżeli rzucasz raz masz 50% na wyrzucenie orła, jeżeli rzucisz 2 razy, to nie masz 100% (2*50%) na wyrzucenie orła. Wzór jest mniej więcej taki: (prawdopobieństwo)^(ilość prób), oczywiścnie oznacza to wyrzucenie dwa razy orła czyli wyjdzie nam 0,5^2 = 0,25 = 25% (na dwa orły pod rząd). Jeżeli chodzi o dropy najprościej użyć zdarzenia odwrotnego, czyli w przypadku kiedy masz 0,2% na rar, to masz 99,8% na to, że nie będzie rara. na 100 podejść (99,8%)^100=81,85%. Oznacza to, że na 100 prób masz szanse, że 81,85% będzie wsio puste, co za tym idzie 18,15% szansy na to, że spadnie rar 😉 Przepraszam za zawiłość, ale musiałem sprostować 😀 Pozdrawiam

 20. Trans bedzie zabieral mane rycerzowi czy buffanemu? Bardzo nieprzejrzyscie piszecie te blogi, chaotyczne i nieprecyzyjne.

  Jesli kosztami zostanie obarczony rycerz to nie bedzie w stanie buffnac 3 postaci na np. moranie. Sam trans zje 300 many, nie mowiac juz o tym, ze czasami trzeba buffa poprawiac

 21. Coraz ciekawiej w tej gierce – pierw mo dostał nerfa, sh dostał nerfa, bb z łukiem dostali buffa.
  Teraz znowu mieszacie umiejętnościami powodując, że ryc to teraz może się zeskować i ubierać od nowa 🙂 jeśli trudność buffa spada wraz z poziomem, to już widzę jak co każdy poziom robię reset za tą platynke, żeby wyrównać statystyki…

 22. szkoda ze nikt nie zauwazyl ze tym sposobem oslabiacie nie tylko mid lvl ryca lub high lvl ryca pod gre solo ale takze i 1-140 barbe ktory teraz bedzie bil mniej niz mo,padal bardziej niz kazda inna profka, nie bedzie jeszcze bardziej brany na wyzsze bosy gdy ma maly lvl(a juz byl i tak brany 110+ na losy nie mniej) a mo i tak bedzie mogl latac z malym ryckiem to jest serio beczka smiechu mam bb 132lvl i zastanawiam sie czy nie dac to na eski bo jak byl smietnkiem w pvp to przynajmniej byl w miare jako taki na bosach ale i tak gorszy od mo na high lvlu i mniej zaradny w grze to teraz jest oficjalnie najgorsza postacia w pvp grupowym oraz solo jak i na bosy z niedobranym pt gratuluje za rozwalenie gry 😀

 23. To co zaczynamy odliczanie do roj**** giereczki i nowych posekowanych postaci?
  Bezsensowny upek. Pomyślcie o instancji maheta i pvp rycem co wy zrobicie. Rycu będzie padał jak szmata na mahecie bo będzie brakowało hp no chyba, że będziesz miał spodnie i buty z maheta, ale jest jedno małe ale najpierw trzeba wydropić te itemki heheheeh.
  Nie pozdrawiam.
  Ps. Jak macie robić takie Upki nie róbcie wcale. 🙂

 24. Pogięło delikatnie mówiąc. Kończę grać na rycu…. Jeśli mnie najdzie to może będę grał na czymś innym.

 25. Bardzo dobrze, szkoda że vd tak mało jeszcze pokiereszowali. Po skrzywdzeniu łuka, reszta się śmiała że luk op po upie bo cóż tam mu dali. No to ryc teraz oppppp :D, a vd już niedługo też opppp. Gdyby mieliśmy mały protest na forum nikt się nie przyłączył poza hejterami szukajacymi okazji. No to drodzy rycerze pora się przyzwyczajać. Osobiście po upie musialem kupic epika zeby czasy bicia bosow solo wróciły do tego z przed upka. Życie w taernie jest już tak ciężkie, że szok. Ludzie sa sfrustrowani że mogą cały dzień grindowac i nic nie zrobić do przodu, a teraz jeszcze to… Przeżyjecie to co łuczniki chociaż…. Ja też nie byłem zadowolony ze zmian, ale reszta profesji wtedy morela że łuczniki sa super. No to macie. Zrobili to samo zabrali 5 zlotych wydali 3x po zlotowce i 50 groszy. Czy zmiany muszą być na lepsze? Nie, ale ta gra jest trudna. Absurdalnie trudna i pieniadzochlonna. Nie ma nic nowego zadnej perspektywy nowej. Tylko marzenia że zmij spadnie i oszukiwanie się że dany Boss da rar który nie jest na eski. I przy takiej trudności… Zwiekszaja ja żeby było ciekawiej 🙂 dajcie bosy z MAX lvl na której wolno wejść na instancje. Wtedy być może rynek się poprawi jak caraty przestaną dropić wszyscy. Będziecie mogli też dać tego dropa rate co był kiedyś. Bo to jak bardzo teraz jest obnizony to widać i tak jak mówię to zabija cała chec do gry. Na 100 modliszek spadlo 5 rarow mam nagrane kiedyś może nagrań inne bosy. Podzielcie sobie 5 rarow przez 5 osób. Rar na 100 modliszek. Wiecie ile to czasu? No kolo 2 tygodni. 2 tygodnie chodzenia w grupie żeby mieć rara statystycznie. 2 tygodnie! Ale jaki? No taki z którego jest 40 esek 😀 tylko ze psycho eq na zdobycie takiego przez 100 bosow to ze 2 do 3x tylu esek. I tak nikt tego nie przeczyta kompetentny, a nawet jeśli to zignoruje.

  • Ubiłem ponad 300 v2 i dropa się nie doczekałem.W pt zdropiono około 6-8 rarków. Co do dropów masz racje ale nie do końca.

 26. A co z Buffem na Egze zapowiadanym w poprzednim Blogu?
  Fanga ma 1 Pkt stat mniej, ale 3% moda więcej…
  Patrząc na to z tej perspektywy, żeby mieć właściwość Fangi na 1 poziomie, trzeba mieć Egzekutor wyexpiony na 4… co dalej sprawia, że Istav jest bardziej pożądaną bronią 🙂

 27. Granie postaciami supportowymi będzie wymagało teraz częstszych resetów statystyk, czy są przewidziane jakieś darmowe itemki do resetowania stat? Może coś w stylu nagrody za poziom tylko co 20 leveli

 28. Rycerz bez temarów i arhautów nie pójdzie maheta, bo przez tą ilość wiedzy nawet nie wyciągnie 4khp, zmienić byście mogli te szybkie cięcie na debuff np. Rozbicie pancerza. Ale ogólnie nie polecam ruszać ryca jest dobrze tak jak jest.
  Akurat z vd znerfienie zaćmienia jest dobrym pomysłem, ale trzeba by było jeszcze znerfić ukaz w PvP, bo vd w uka/bb/sh wbija debuff pod ukaz jak w masło, a później leci ukaz w rundę i walki solo vd vs postacie fizyczne nie mają sensu.
  Według mnie ukaz powinien wchodzić jak gracz ma zbite 40%hp tak jak jest w PvE.
  Z epikami vd i sh też dobry pomysł zastąpić mod obrażeń na mod trafień żeby opłacało się te epiki kupować, ale te postacie będą miały 3 psychorary z mod traf, natomiast uk będzie miał tylko 2 itemy i akurat uk z tymi postaciami solo nie będzie miał żadnych szans(chyba, że ukaz by został zmieniony) no to tylko uk vs sh, uk bez szans
  Polecam jeszcze zmienić spięcie u uka, żeby było na 4/5 rund i wchodziło na 100%, już wystarczy że truta u uka wchodzi na 98%.

 29. No wy chyba sobie kpicie z ryców, człowiek tyle kasy na to kładzie żeby ci postać zepsuli… Co mam teraz wywalić rary które wymagają zręczność i siłę, zrobić reset żeby pkt wszystkie dać w wiedzę co by mi buffy na 1 pa siadały? Głupota normalnie, pozbędziecie się wielu graczy tak jak łucznicy mallus-ów i kill-ów u kowala. Nachodzi mnie myśl, że może chcecie nas zniechęcic do 2D, a w 3D dać zupełnie inną mechanikę i przyjemniejszą rozgrywkę żeby wszyscy się przenieśli. Pożyjemy zobaczymy, na tą chwilę nie pozdrawiam.

 30. Jeszcze jedna rzecz. Jak już zmieniacie te epiki, że debuferzy maja takie same to zmieńcie i dla dmg, żeby były porównywalne, a nie u mosia milion podwójnych i krytów a barba jakieś śmieszne obrażenia od ognia.

 31. Żenada odnośnie rycerzy krótko i na temat.. Zastanówcie sie nad tym. genralnie whitemoon jak nie zaszkodzi to też nie pomoże.. pozdrawiam

 32. Ale żeby wprowadzać “dużego upka” aby tylko był, bez jakiegoś większego pomyslu a to tylko po to żeby odwrócić uwagę od 3d?
  juz zamiast tych upków mogliście się skupiać na doprowadzenia nowej wersji na finisz

 33. Jeżeli Tak gra będzie wyglądała to rycek na 50-60 lvl bedzie biegal w eq dla maga zeby miec wiedze i bedzie totalnym gownem bo nie zalozy garnka i innych itemkow po to tylko aby miec na 1 pa

 34. Jak na to patrzę, to “na papierze” w grze solo pod watahę roznieśliście rycerza w proch. W grze w pt osłabiliście go, a razem z nim całe pt.

  Dla watahy i z wiązanej z nią możliwości osiągnięcia czegoś w grze solo, wróciłem do gry po kilku latach przerwy. Nie będę podejmował pochopnych decyzji przed przetestowaniem zmian. Jednak jeżeli po ich wprowadzeniu i mojej próbie korekty swojego stylu gry poczuję, że moja postać mimo kilku lat ekspienia cofnęła się o 10-20 lvl, skończę definitywnie z taernem i poszukam innej gry. Nie po to przez 5 lat goniłem “białego króliczka”, żeby ktoś gdy trzymam go już za ogon, zmieniał zasady gry i mówił, że od dziś gonimy “rudego lisa”. Nie będę płakał, po prostu przestanie mi się podobać ten produkt.

  • Też bardziej preferuję grę solo Niestety upek totalnie zniszczy moją grę z watahą. Stawiałem głównie na umierającego już skorpiona. Sam mam średnie eq więc i mały dmg. Z bufkami z watahą mogłem coś ugrać. Teraz trans będzie więcej szkodził niż pomagał. Poświęcenie podobnie biorąc pod uwagę papierowe już pety. Rozkaz z kolei da tyle, że na 5lvlu będzie prawie niezauważalny.
   Jeśli dąży się do tego, aby małe rycki jak i reszta klas miały powiedzmy 3 poziom umiejętności to ze względu na ilość trwania rund będą spamowali bufkami co 2-3 rundy. Więcej będzie się działo wokół samej walki niż normalnego bicia.
   Ryca zostawiam pod alta (mam to szczęście, że mam 4 profesje, więc jak którąś zgnoją mogę się przesiąść). Pod watahę chyba zostanę na sh. Jeśli jeszcze coś się wydarzy na minus grę solo to rozstanę się z Taern’em.

 35. Ehhh, zaczęło się od tego, że ludzie narzekali że barbarzyńca jest za słaby a skończyło na tym, że ekipa znerfiła niemal wszystkie profesje do jego poziomu. Chańba wam.

 36. Zmiany rycerza całkowicie do kosza Rycerz został pokrzywdzony niema sensu juz nim grać. Nie dość że dowaliliście rycerzowi to jeszcze barbarzyńcy bo teraz rycerze będą mieli rozkaz jak najlepiej rozwinięty a reszta na 3/4 przy osłabieniu bufów barbarzyńca nie będzie już brany praktycznie na nic. Rycerze będą chodzić tylko z mo i wrzucać rozkaz ochro i blok. Nie wspominając o grze solo rycerzem to kompletnie niema sensu mogliście chociaż podnieść dmg ryckowi by niecierpiał w grze solowej.

  Podsumowując :
  -Bardzo mocne osłabienie ryca w drużynie
  -Osłabienie go tym samym w grze solowej
  -Barbarzyńca nie będzie już brany praktycznie na nic
  -Mo stanie się jedynym sensownym wyborem na bosy

  Ps. Dziękuje za zepsucie moich 3 lat wbijania expa .

  • Chlip chlip, jak to mówiono w stronę łuczników? Czekaj, niech sobie przypomnę… “Przyzwyczajcie się”?
   Zabrali łucznikom full debuff, osłabili ogólny debuff, zabrali tarcze, rozdzielili główny debuff na 3 umiejętności, utrudnili początkowy etap gry, ale co tam, przyzwyczajcie się.
   Więc teraz macie, to już wygląda jak jakaś wojna profesji.
   Także ten, przyzwyczajajcie się.

  • Ciesze sie ze nie kupilem cierpow w koncu po roku zbierania kasy grajac solo rycem 120.
   wydam to na mojego mo 60lvl – tu moze jakas przyszlosc i nadzieja mnie czeka tam bylo slabo teraz raczej nie lepiej.

 37. Gra idzie w kierunku upadku już od dłuższego czasu, ale widać, że od niedawna się intensywnie za to wzięliście, żebyście upadli 😉
  Rycerz będzie nadawał się do kosza, w tym momencie i tak ma cięzko z trafianiem i zręką, gdy chce być zrobiony pod drużyne i 1 PA 160 wiedzy to koło 65-70 lv w zaleznosci od ulepszen dopiero moze sobie wiecej deffa dać i mieć all na 1 PA, a co z grą solo? Pójście głupiego Gathmoga będzie stanowiło problem dla rycków 100, co wy kurwa robicie z tą grą ludzie, jesteście poważni? Nie dość, że trzymacie przygłupów w administracji (czyt. Nazgull) to jeszcze od strony mechanicznej sami sobie ją rozwalacie.

 38. Hm, gram sobie brb i w sumie zawsze irytowało mnie, że w zasadzie tylko brb i mosie muszą mieć wysoki lvl (na aque czy gorzałki 100+ to minimum żeby ktoś to w ogóle rozważył, nie wspominając o takim v2, a przypominam, że na części z nich leci eq dla brb na uwaga, OSIEMDZISIĄTY PIĄTY poziom), chociaż często też ludzie woleli mośka zamiast brb jako dmg(np jaska dropiąca rary dla brb xD), plus był tylko taki, że jeśli był rycek to mogłem dogonić mosia jakieś 5 lvl wyżej z dmg jeśli dostałem full buff (single target, bo oczywiście meteorem mosiu może złożyć i 5 mobków), no, ale nic, ochro jest, przynajmniej porobię sobie dmg będąc bezpiecznym. A teraz, drodzy państwo, twist fabuły: rycek zostaje potężnie znerfiony, oznacza to mniej więcej tyle, że ja jako brb odstający od mo jeśli chodzi o dmg będę odstawał jeszcze bardziej, co więcej zaczynam mieć wrażenie, że niedługo nawet sh będzie lepszy jako fiz niż brb, bo nie dość że bardziej żywotny(uniki) to jeszcze kolanko wrzuci a i dmg zrobi ten sam. No, i pominę już to, że jako ten brb nie mogę wrzucić krwawki na części przeciwników bo są, powiedzmy, odporni, albo nie można ich uderzyć wręcz i co mi zostaje? Otóż rezygnacja z bossa, i wiecie co robi brb 70-90? Modlę, v1 i dz, czasem dla urozmaicenia sellnie się eski z jakiegoś szajsu który dropnął z którejś z kolei modli żeby sobie kupić mięsko, albo eq na ten następny próg, bo żeby to dropić musiałbym mieć 100/110+, ach no tak, teraz to co najwyżej polatam smoka z jakimś randomowym dr bo na nic innego ludzie brb nie wezmą, dlaczego? Bo będę leżał jak szmata na ziemi albo bił atakami na 1PA wszędzie tylko nie w przeciwnika, fajne te zmiany ryca, ale przypominam, że zmiana jednej klasy wpływa na pozostałych 6…
  no, to pozostawiam Was z perspektywą midlvlowego brb który może farmić co najwyżej modlę

  • Dmg bb z buffem od rycka się nie zmniejszy, a będąc bez buffka będzie nawet większe niż teraz więc gdzie tu problem? Może fakt, ryce będą mniej chętnie biegały z bb na inste ale to mam nadzieje, że ekipa weźmie pod uwagę.

   • Po prostu nie będziesz już brał rycka o 40 lvl mniejszego od siebie tylko takiego na porównywalnym lvl i wszystko ładnie pięknie

 39. i do tego zmniejszyliscie czas dzialania tych przegiętych 🙂 buffuf na rycku nie no kozak to co teraz barba na smietnik leci bo ryc sie zrobi tylko pod mosia i bedzie dawal mu rozkaz i aure i tyle wystarczy a zeby takiego barbe koxnac to potrzebuje kilka rund zeby cokolwiek kucną 105ryc bedzie na alta

 40. Dlaczego tak bardzo nie lubicie profesji barba, że ciągle on musi mieć ze wszystkim pod górkę? Nie wiem w czym gracze grający barbą, a nie magiem zawinili, że ciągle muszą się czuć jak zakała Taernu nie potrzebna do niczego, bo łatwiej i szybciej z magiem. Teraz po zmianach w rycerzu ten problem jeszcze bardziej będzie widoczny. Szkoda, że przy wybieraniu profesji nie zaznaczyliście jasno, że barba to taki upośledzony dmg i jak chcesz być traktowany normalnie, a nie z litoscią i niechęcią to załóż maga.
  Brak mi słów

 41. Zmiany ryca były bardzo potrzebne i w końcu się doczekaliśmy. W reszcie skończy się patologia, w której ryc mógł iść dana instancje, gdy tylko przekroczył bramkę lvlowa. Szkoda tylko, że tak późno bo większość ryckow latając moranki od 110 zdążyła się już dawno z niej ubrać, a mośki, które mogły marzyć o takiej sytuacji musiały siedzieć na miesku czy też ładować plate.

  • Nie tylko rycki mogą chodzić na morki od 110, ah równie dobrze może tam iść bez problemu. Co do dropów to pierwsze trzeba ich mieć, pozatym mo ma o tyle dobrze że może sobie pofarmic mięsko, z tą wiedzą pokaż mi jak ryc będzie mógł pofarmic mięsko, a no tak nie będzie mógł. Akurat mosie nigdy nic nie traciły, tylko cały czas zyskują

 42. Długo zastanawialiście się nad tymi zmianami VD? XDDDDDD Widzę, że Hass zadbał o to żeby jego profesja pozostała najsilniejszą profesją w grze.
  Wzmocnienie lalki, wzmocnienie attavy, tarcze bez zmian.
  Innym debufferom rozbiliście główny debuff na 2/3 umiejętności, a szpila i ukazanie – obecnie najmocniejsze umiejętności w grze oczywiście nietknięte, kto by pomyślał.
  Drodzy inżynierowie, macie tam w ogóle coś do gadania? Jest w tym gronie jakiś łucznik? Bo wygląda to tak, jakby wszystkie zmiany były robione według woli Hassa, który min-maxuje swoją postać.

 43. Zmniejszamy liczbe pa do furii,gruboskornosci u bb i zmysłów, usuwamy starą u luka bo to nie są profesje magiczne, sh i ryc tez fizole w tym przypadku poszkodowani kosztem ładowania w wiedze. To zamiast poprawic to jeszcze zwiększyć trudnosci, gdzie ryc bedzie mial tyle co nic wolnych PA lub buff na 1, i nie tylko u ryca bedzie problem. ZASTANOWCIE SIE W KONCU
  VD najmniej znerfiony, 50lv bez problemu tyra magów 80lv, w tym upku też go nie nerficie a troche dziwne bo przechodzi to przez Hassa(vd)
  Przypadek? Nie sądzę

  • Tak się składa, że nie tylko Hass jest inżynierem i gdyby reszta chciała to mogłaby go zapewne przegłosować w większym nerfie vd, ale wygląda na to, że razem podjęli taką decyzje, może w przyszłym upku coś więcej się zmieni u vd.

   • No tak zapomnieliśmy, że jest jeszcze Cassidy, która też gra vd 140lvl. Łucznikiem jest tam jedna osoba, kora już praktycznie nie gra

 44. Do ekipy: ludzie czy wy zdajecie sobie sprawe ze barba brany jest aktualnie na insty bo nie ma mosia? Mowie to z perspektywy barby 140 full eq +10, fakt moze bije na tarulu 200 dmg wiecej co nie zmienia faktu. Niedosc ze mo ma monopol na gawrze/jaskach = ekspresowe expienie psycho to jeszcze wykluczacie nas z instancji. Osoby mi zarzuca ze jestem slaby…, jeden z drugim grajacy barba to ze wy lubicie lizac sie po siusiakach nie znaczy ze ktos inny ma to robic. Bardzo zaluje ze zaczalem grac barba. Nie polecam. Propsujecie moskow jako dmgerow.

 45. Nie za bardzo rozumiem ten upek. Jeżeli ryc w końcu stanie sie postacią fizyczną a nie magiczną to ok, ale jak on dalej będzie tylko bufferem tylko słabszym to te zmiany będą do kosza. Obok można by zrobić klasę wojownik i paladyn, a rycowi wystaczyło zmienić blok w zależności od lvl/lvl umki/siły, dać stałe 60% redukcji i żeby redukował daną ilość obrażeń zależną od jego lvl/lvl umki/siły. A teraz to na gorzałce druid rzuca kamykiem w ryca żeby zbić blok i jego kamień znaczy tyle samo co hit dmg dealera. Czaicie? Przełamanie bloku wygląda aktulanie tak że ryc dostaje jakieś 6 gówno-ataków poczym mówi “no teraz to już mi się nie chce blokować tarczą” a jak barba mu trzaśnie raz x100 mocniej od takiego dr to “ryc:Walcz ze mną!” bb:”Ale przecież nie masz ręki po takim uderzeniu” ryc:*patrzy się na swoją rękę “Czułem się gorzej jak dzieci rzucały we mnie kamieniami.” Mam nadzieje że pokazałem jak mądrze jest zrobiony blok aktualnie i co jest głównym problemem jeżeli chodzi o ryca który ma za dużą przeżywalność. Wystarczy uzależnić blok od siły i lvl a tak to jakieś czary się dzieją.

 46. Ekipo, powiem to najdelikatniej jak potrafię:
  Czy wam się tabelki w Exelu popierdoliły przy liczeniu wiedzy?

  Rozumiem balans klas, pracę jaką wkładać w tę grę, ale żeby wrzucić rozkaz/leczenie grupowe na 1Pa na 140 lvl wymagane było od postaci 660 wiedzy???
  Komuś ewidentnie się przecinek popierdolił. Okej, 140lvl z full eq z nowych bossów i ulepszeniami +5/7 jest w stanie to wyciągnąć, ale im mniejszy lvl tym te wymagania rosną. A eq daje mniej punktów, co daje kuriozalny efekt.

  Rozumiem że gra była projektowana do 50lvl i później skalowanie wymknęło się spod kontroli, no ale to jest jakbyście ratowali tonący okręt wysadzając go w powietrze. Tonąc już nie tonie, ale też go nie ma.

  Gram już ponad 5 lat, gra się zmieniała, niektóre aktualizacje dla mnie nie miały sensu, al okazały się w miarę trafione, tylko że to co aktualnie proponujecie nie tylko zmieni rozwój postaci rycerza, ale usunie sporą zabawę w grze. Teraz jedynym sensownym wyjściem dla ryców/dr będzie robienie eq +11 w wiedzę bo inaczej nie będą mieli Pa, a umierać na każdym bossie z powodu braku Pa nikt nie będzie chciał.

  Rozumiem także że możecie patrzeć na grę jako na źródło przychodów (co jest naturalne), ale dojenie graczy na platynie z resetami postaci i doprowadzaniem gry do stanu gdzie postacie bez eq +11 nie dają sobie rady na bossach ze swojego przedziału lvl nie jest dobrym sposobem. Doprowadzacie właśnie do stanu przed-upadkowego gry. Już i tak mało jest nowych graczy, została “stara gwardia” która traci cierpliwość do ciągle przekładanego 3D (wiadomo że pracę trwają, ale coś co było zapowiadane {chyba} w 2012 roku,a do tej pory nie zostało dostarczone budzi lekkie poirytowanie, a raczej już mowa o wkurwieniu), braku okazywanego zainteresowania ze strony administracji serwerowej(chwała Dantalionowi za jego pracę, jedyny który cieszy się tak dobrą opinią i zajmuje wysokie stanowisko w moderacji).

  Zrozumcie, gracze oczekują dobrej rozgrywki, wtedy będą skłonni kupować platynę z własnej woli, a nie jak teraz, gdzie jest to jedyny sensowny sposób na rozwój w tej grze.

  • Po pierwsze skąd Ci się wzięło 660 wiedzy? Po drugie ryc na 140lvl aby mieć rozkaz na 1pa musi mieć 420 wiedzy. Po trzecie kto każe rycowi mieć tyle wiedzy, może mieć 220 i dawać tylko rozkaz na 2pa, a resztę na 1pa, czy strata 1pa jest aż taka wielka, że ryc będzie padał 20 razy częściej?

 47. Całe szczęście że zmieniacie rzeczy które nie wymagają zmiany a pracan nad 3d idzie wam tak jak zawsze czyli nie idzie. Grunt to priorytety.

 48. Po co macie psuć rycka? Be sesnu czemu ni ppopracujecie nad czymś istonym? chcecie się pozbyć starych graczy? Pzed 3d śmiech na sali zamiast dobrze wpradzac zmiany psujecie e

 49. Dla jasności: nie licze kazdego pkt psychoexpa i nie śledze każdej zmany z nim związanej.

  Jak rozumiem, zmiany psychoexpa dla wymienionych trzech rang są korzystne i obecnie będzie to wymagąło mniej psycho dla lvl.

  A teraz pytania: co z pozostałymi rangami ? co z przedmiotami wyekspionymi w pocie czoła na 8 ? Nadwyżka psychoexpa pójdzie się chędożyć, czy będzie przenoszona ?

 50. Zmiany ciekawe, ale zastanawia mnie z jakich itemow rycerz bedzie mial nazbierac tak duza liczbe wiedzy, bo aktualne eq rycerza nie daje zbyt wielu bonusow do wiedzy. Czy zostana pozmieniame jakos rarki , czy stworzone nowe ktore beda dawac np sile , zreke i wiedze ?

 51. no takie tam +/- 1% obr dla barby, z jaka latwoscia wam to przychodzi pisac, prosze zwrocic zauwazyc ze gracze siedza miesiacami w gawrze zeby wlasnie wbic takie tam 1%, dlaczego na – a nie na +?

 52. Wszystkie zmiany dotyczące voodoo wydają się interesujące.
  Zmiana dmg vd z Uderzenia cieniem na Ukłucie lalki. Wydaje się być bardzo OK. Tylko będzie problem z odpornościami + trudno będzie się przerzucić głównie na uroki, ponieważ Uderzenie cieniem ma szansę na zatrucie przy trafieniu. Nowym graczom będzie trudno się domyśleć, że wielkość otrzymywanych obrażeń od Ukłucia lalki zależy od ich odporności na ataki kłute. Wydaje mi się, że rozsądnym krokiem było by rozbicie Odporności na Uroki na 2 warianty: odporność na bycie zauroczonym i odporność na obrażenia od uroków.
  Zmniejszenie kosztów many Aury Cienia, ceną zmniejszenia debuff-ów z niej pochodzących – wielki ‘+’ zarówno dla voodoo jak i innych profesji atakujących z dystansu.
  Zmiany powinien też dostać Hak w brzuch. Dlaczego? Wydaję mi się, że poza PvP to nie ma żadnego zastosowania. Idąc tym samym sposobem myślenia: może warto zmienić tę umiejętność na jedno z głównych obrażeń voodoo? (Plus otrzymywane obrażenia od krwawienia z tego ‘uroku’ zależały by od odporności na ataki sieczne).
  Ukazanie śmierci – zmieniłbym czas trwania debuff-a z maksymalnie 6 rund do skończenia walki lub do zmycia przez Odczarowanie. Albo do listy debuff-ów dodałbym zmniejszenie obrażeń o równą wartość procentową jak reszta debuff-ów w Ukazaniu śmierci. W zamian za to podniósłbym koszty many o 130% na każdym poziomie tej umiejętności.
  Pozdrawiam

 53. Ryc będzie dawał słabe bufy ale i debufy innym z party a skoro więcej będziemy bić bez niego to już party nie znajdzie.
  Żałuję że jako nowy gracz zainwestowałem pieniądze i czas w tę klasę w grze.
  Ryc R. I. P

 54. To jak ostatni update dawał Barbarzyńcy możliwość dawania np furi na 2pa a teraaz znowu to zostaje zwiększone? Moim zdaniem źle że inne profesje cierpią.

 55. Co wam te rycki zrobiły i od kiedy stały sie klasą magiczną, może by tak zmodyfikować wymóg wiedzy dodając do wzoru zręczność, aniżeli niszczyć tą profesje jescze bardziej i skazywać odgórnie nie ubieranie magicznego eq ……..

 56. Jest już późno to nie będę się teraz rozpisywał,aczkolwiek jedno muszę napisać.

  Jestem pod wrażeniem. Tym razem dostajemy listę zmian. Nadal delikatnie wybrakowaną,aczkolwiek jest to krok w dobrą stronę.

  Na pierwszy “rzut oka” po przeczytaniu wstępu, ogarnięciu tabelki patrzę i nie wierzę – co oni znowu za … wymyślili…
  ALE
  Patrząc na to uważniej, może, a nawet byłbym stwierdzenia, że ma to ręce i nogi choć poprawki zapewne będą potrzebne. Szkoda, że brakuje pewnych informacji, ale jest lepiej.

  Props.

 57. Witam
  Co do psycho rarow na 6 rangę ,mam moczary na 5 lvlu wbite starą tabelą psycho expa , a patrząc na tą tabele jest 5 razy łatwiej , mam nadzieję że patrzyliscie na to , że może mieć ktoś wyexpione te rary i będzie pokrzywdzony , ale jak taki up robicie to raczej pomysliliscie i tym ludzią co wbili psycho starą tabelą , to podwyższycie im te lvle jak mówi nowa tabela

  Pozdrawiam.

 58. Przez kilka lat wielu rycerzy (i inne profy zresztą też) preferowało mosia nad barbą. Miało być lepiej a okazuje się, że będzie jeszcze gorzej. Życzę rycerzom udanej gry w buildzie pod mo i żegnam bo ile można być niemile widzianą profesją.

 59. To jest chyba bardziej blog o tym jak niszczyć gry ???? to czyli rycerz teraz będzie bez użyteczny ???? albo buffy będą bez użyteczne albo musi iść full w wiedzę ????

  Ja myślałem że te nowe aktualizacje będą pozywywne a tu co aktualizację to większy śmiech na sali ????

  Życzę powodzenia z niszczeniem postaci ????

 60. czy ilość doświadczenia psycho już dobyta zostanie przełożona na levele? W sensie czy na przykład mając moczary lvl 3 czyli ponad 3k doświadczenia, automatycznie po upie to będzie lvl 5, czy zostaną na 3 i exp proporcjonalnie się zmniejszy?

 61. Czekam na nerfa Vd, czekam niecierpliwie jak bardzo znerficie go, znerficie sprawiedliwie tak jak nerficie wszystkie profki ( to akurat +)
  mam nadzieje ze sie nie zawiode i znerficie vd juz niedlugo :)))

  Btw
  Dantalion jak to czytasz to w przyszlych rankingach z serverow prosze umiesc top graczy z najwieksza iloscia honoru, bede wdzieczny
  http://prntscr.com/t5yuqg bo na to czekam juz pol roku :>>>>>>>>>>>

  • Też czekam na taką sprawiedliwosc. Vd ma uroki trawjace cała walke, a łucznik i sh ciągle poprawiaja. No i wartosci nie ten teges po nerfach pozostalych. Czekam właśnie na sprawiedliwosc :/. A tutaj widzę że się boją bo za duży impakt. Bzdura po tym co zrobią rycowi to już moga iść po bandzie, większego impaktu nie będzie

 62. Czytam komentarze i nie wiem czy śmiać się czy płakać – czy gdzieś jest napisane na wiki że rycerz najlepiej od 30 lvl powinien mieć każdy buff na 1 PA?
  W całym tym upku chodzi o to, żeby lepiej premiowane było osiąganie kolejnych poziomów, przecież to logiczne, kiedy jesteś byle kim na tym 50 czy 60 lvl to Twoja postać jest mniej doświadczona niż taki 140 rycek który stoczył x więcej walk…
  Na swój sposób levelowanie nagradza nas teraz darmową wiedzą – jeżeli przeliczycie sobie fakt że im macie większy poziom tym mniej tej wiedzy potrzebujecie.
  Społeczność Taernu za bardzo się rozleniwiła, za dobrze było, każdy jeden ryc już od 40 lvl jest praktycznie identyczny z identycznymi taktami. Albo jeszcze lepiej, jak byłes rycem i miałeś rozkaz na 5 – jak ktoś wyczaił że zamiast 29% buffa dostaje TYLKO ( :O ) 23% to to już była zniewaga.
  Dlaczego niby regułą jest że już od najniższych poziomów mamy mieć największy buff w grze? Teraz umiejętności będą rosły razem z poziomem.
  I podoba mi się ten kierunek, bo w możliwych ulepszeniach gry, zawsze myslałem że dla różnorodności każda umiejętność mogłaby dostać jeszcze 8-smy poziom rozwoju, czyli byłaby jeszcze potężniejsza, ale powiedzmy że na 8 poziom, umki można by rozwijać od np. 70 lvl ( od “połowy” max lvl ) – i już to, rozwiązało by problem monotonności na high lvl gdzie każdy ryc czy każda inna profa to copy paste. Myślę że może nawet twórcy chcą sobie w ten sposób bezpieczne otworzyć furtkę do takich smaczków – jesteś pro pt, ładuj buffy na maxa, ale twoje dmg będzie wyraźnie odstawać w grze solo – chcesz grać solo, no to najpewniej kosztem buffów, ale przykładowe 275% obrażeń z potężnego na 8 poziom już robi wrażenie.
  Jeżeli gra rozwinie się w tym kierunku, myślę że nawet nie przekonani się do tego przekonają, a pamietajmy że na 3D są planowane duże zmiany w umiejętnościach.
  Pozdrawiam serdecznie wszystkich i pamiętajcie że buf na 6 to też buff 😀

  • Skoki w trudności umiejętności na poszczególnych lvl są bardzo wysokie np. w rozkazie o 60.

   Nie jest tak jak piszesz, że im masz wyższy lvl tym mniej wiedzy potrzebujesz. Jest dokładnie odwrotnie, no chyba, że nie będziemy rozwijali swoich umiejętności to się zgodzę, z wiedzą możemy schodzić.

   Nigdzie nie jest napisane, że rycerz ma wrzucać buffki na 1pa i nie o to jest całe zamieszanie. Z ilością pa można sobie poradzić. Najbardziej chodzi o przebudowę wszystkich buffków co w połączeniu ze zmianami w trudnościach umiejętności powoduje, że ryc będzie osłabiony na każdym polu.

   • Wyzszy lvl nie rowna sie wyzszy poziom umki wiec jest tak jak napisal. Ja osobiscie sie ciesze ze ryce tez będą musieli troche wiecej myslec. A jak chcesz wiecej pa to nie musisz wszystkiego w 1 turze wrzucac i zuzycie many sie nie zmieni. Wkoncu moze nie bedzie zjawiska ze ryc w 1 wrzuci koxa w drugiej ustawi ochro i idzie zw. A potem zdziwienie co sie stalo ze ktos padl. Najpierw przetestujcie jak sie gra i potem zacznijcie narzekac. Gra moze bedzie dla was ciekawsza i juz nie tak monotonna. Rozumiem ze troche was oslabili ale bez przesady . Nie wszystkie umki musza byc na 1 pa . Inne profy tez maja trudniej . Ale jakos nie widze zeby co drugi dr narzekał teraz na zmiany w grupowym leczeniu. Co tez zmieni znacząco ich gre jesli beda chcieli na niektorych bosach leczyc grupowym do konca.

 63. Ogólnie nie żeby coś ale jedyny plus ostatnich kilku upków patrząc też kilka lat wstecz to że widać w co item jest ulepszony. Zrobiliście rewolucje większą niż blondi Magda a wystarczyło wywalić dymki bo komu to potrzebne i dać podwójne na epika barbie zamiast tego dmg od ognia i byłby święty anielski spokój.

 64. Po tych zmianach Ryca, dziekuję za 5 lat gry, żal żal żal, gram solo i co mam mieć 600 wiedzy !!! komuś się tam chyba powywracało coś, każdy DT ma 600 wiedzy jak jest juz high lvl a tu teraz co mam 400 wiedzy dokładac to ile bedzie zreki… przemyślcie ten szajs jeszcze raz

   • Lub 120 w wiedzę, wtedy rozkaz, aura i trans na 2 pa, a blok, ochro, poświęcenie na 1 pa. Zyskujesz 100 pkt. Część z nich np 20 można wydać na manę, bo trans w 5 rund zeżre 100 (ale to raczej pod grę solo), reszta w hp, zrękę czy siłę jak kto woli.

 65. 10 lat zajęło wam ogarnięcie, że debuffy łuka i vd powinny być oddzielne, teraz wywracacie główny system do góry nogami, a 3d jak było tak nie ma, nie mówiąc już o legendarnych podklasach czy targowisku.

 66. A mnie bardziej zastanawia coś innego. Na koniec tego roku Adobe uśmierci Flash Player. Co to oznacza dla gry? Czy podejmujecie już jakieś kroki w celu odejścia od Flasha?

 67. dlaczego klasy walki wręcz w tej grze są w takiej niełasce? Walka wręcz jest całkowicie zablokowany przez korzenie druida, w dużej mierze zablokowany przez rycerza, a aby uzyskać ochronę przed magią, konieczne jest poświęcenie statów, a mimo to nie ma narzędzia do pełnego opozycji, VD zawsze może swobodnie atakować trzecią strefę bez obawy, że jego ataki zostaną zablokowane, więc zdecydowałeś się wzmocnić jego ataki w trzeciej strefie, następnie wprowadzić Sprawiedliwość i możliwość pełnej obrony, milczenie jakieś NA x rund, dlaczego Vd jest w takiej uprzywilejowanej pozycji z atakami psychicznymi?
  ogólnie rzecz biorąc, powinieneś całkowicie oddzielić PvE od PvP, w przeciwnym razie zawsze będziesz miał problemy z równowagą

 68. Chciałbym również zauważyć, że jesteś zbyt opóźniony z Broken ranks, teraz gry izometryczne są modne i osobiście znam kolejne 4 gry MMO w izometrii, z których 3 zmierzają na koniec 2020 – pierwsza połowa 2021 i jedna z nieokreśloną datą, nazwy, oczywiście, nie zadzwonię, aby uniknąć reklam, ale tracisz dobry korzystny czas na rozpoczęcie Broken ranks i możliwość zdobycia dobrej bazy graczy kosztem rozległej reklamy, więc zbliża się czas solidnej konkurencji na izometrycznych MMO…
  Ogólnie rzecz biorąc, kocham Taern i oczywiście nadal się tego spodziewam, ale wciąż pracujesz zbyt wolno

 69. Wy ten balans to chcecie poprawiać, czy niszczyć? To sprzeczne z logiką, że im silniejszy jesteś, tym coś jest trudniejsze…

 70. Czemu Trans przestał dodawać obrażenia fizyczne? barb ma gorszego epika i teraz będzie mniej bił brawo ekipa 🙂 Nowe pt na bossy vd 3xmo i dr typu v2 i gorzo loski pozdrawiam.

 71. jezeli ryce w wiedze ,to mo pod podpałke w zreke,dr z bicia laska w zreke ,vd za wykonanie ssania w zreke tak po rowno po 160 zreki na 7 lvl umki

 72. Jak rozumiem, szansa trafienia przeciwnika z blokiem dalej będzie obniżona o -22%? Zmiany u vd tylko na plus,żadnego nerfa, nawet szpilka nie zostanie lekko osłabiona 🙂

  • u Druida tez powinno zabierać mane co rundę , jak rozdaje innym postaciom zr, kondycję dlaczego tylko u rycerza ma tak być z transem? druidzi i tak nie maja co robić z mana, wiecej potów zedzie im 🙂

  • No właśnie też o tym myślałem. Przy obecnie zatwierdzonych zmianach ryca te wcześniej dodane “efekty” do bloku i ochrony powinny zostać usunięte.

 73. “Drugą zmianą u VD są obrażenia, które zadaje i przeniesienie głównego ataku na strefę uroku, czyli na Ukłucie Lalki. Obrażenia z niej zostaną podniesione, ale jednocześnie zmieniony zostanie ich rodzaj – o ile nadal res na urok będzie miał pewien wpływ na jej obrażenia, to jednak dużo ważniejsze będą odporności kłute.”

  Odporność na ukłucie jest fajna, nareszcie.
  Szczerze mówiąc, po przeanalizowaniu zmian w czasie wszystko mi się podoba, jedyny Nerf rycerz wydaje się zbyt silny, ale jednak potrzebne też

 74. co wy zrobiliscie druidowi?:P zobaczymy po upku wiekszosc malych dr to nierozgarniete malolaty. czas pokaze co to bedzie z leczenia a co dopiro dac kone/mane hehe, moj 66lvl dr wlasnie stal sie nieoplacalny by siedziec na tym lvl a takie bylo zalozenie by mogl latac male bossy z malyi profkami innymi
  przeestuje po zmieniach i dopisze odpowiedni komentarz pod tym

 75. najwiekszym plusem upka jest to ze obrazenia od broni u vd wkoncu beda dawaly jakis efekt w dmg dzieki czemu bedzie widac roznice miedzy vd z epikiem i bez jak to bylo wczesniej u sh i uka

 76. Ja mam tylko propozycję, która moim zdaniem jest konieczna i mam nadzieje, że ktoś to przeczyta. Wraz z upkiem trzeba dać możliwość jednorazowego resetu umek i statystyk, albo po prostu wszytskim zresetować, bo oczywiste, że każdy praktycznie będzie musiał coś zmienić i bardzo nie na miejscu by było jakby każda postać w taernie musiała platyne w to ładować.
  To tyle, pozdrawiam

 77. Heh, rycków nie ma na wyprawowym a jeszcze nawet upek nie wszedł. Ciekawe co będzie jak już wprowadzicie 😛 Zamiast psuć ryca lepiej naprawilibyście barbe bo na 80+ to w dalszym ciągu wstyd i hańba a nie profesja.

 78. Zapewne już się stąd tego nie dowiem.
  Wydaje mi się to dość logiczne,aczkolwiek wolałbym mieć pewność… bo w końcu to Taern.
  Zostały podane przykłady 40+100/120/140+wiedza, ale czy jeżeli mamy 40+135lvl to wiedzę dobieramy do sumy, czyli do 175 czy będą przeskoki co 20lvli?

 79. Czyli gra prowadzi do kategorycznego end game, bo postacie llvl i mlvl będą miały ciężej, ta zmiana jest kategorycznie na gigantyczny plus 🙂
  W końcu będzie powrót ciężkości Morany i Lugusa bo teraz na tych instancjach gra się tak jak “Katą w Lolu” uderz głową w klawiaturę i idź AFK… 😀
  Zmiany w epikach, za to Drygu bym Ci nagrodę Nobla dał, w końcu modyfikator trafień, a nie dmg, który się do niczego nie nadaje, pora tylko zmienić epiki u MOśków i BBków bo też powiewa bezsensownością.
  Z tego co widzę to SH będzie robiony, jedyna normalna postać na endgame ^^

  Trzymam kciuki z 3D i czekam do tego końca grudnia, mam jakieś pół roku na nową postkę 🙂

  Pozdrawiam ekipę, adminów etc, Piotr.

 80. Aha, fajny ten nowy blog, taki ciekawy… przynajmniej może powiecie kiedy aktualizacja? (Mówię o blogu z 07.07)

  • A i niby o co chodzi z “w mniejszym lub większym stopniu” czyli część zmian nie będzie wgrana? Z czegoś rezygnujecie czy co?

 81. 19:15
  *Myśli*: Zobaczę czy jest blog, skoro w poprzednim złapali plusy za czas i większą ilość szczegółów to może pójdą za ciosem i dziś też wrzucą wcześniej.

  To wrzucili… “przełożony”, na kiedy? Data upka skoro się tak nad nim skupiacie?
  Niezły argument na… lenistwo?

  Lipa sytuacja Panowie xD

 82. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. Jest git pozdrawiam całą Legnice, dobrych chłopaków i niech sie to trzyma. Dobry przekaz leci.

 83. Czyli chcecie wyeliminować całkowicie barbarzyńcę z pvp oraz wykluczyć turnieje w pt dr+,ryć na rzecz ryć+mo spoko ????

  • Bud jak bud ale co z pętami które same rzucają trans… Toż one wgl nie będą już papierowe tylko k…z bibuły żal żal żal , nie po to kupowałem vrightor i inne raty na pety żeby im teraz upier…

 84. Gratuluję dobicia kolejnych gwoździ do trumny.
  Stawiam, że jeszcze z pół roku i “gra” Straci większość graczy, którzy zostali 🙂

 85. Ekipa nawet was nie osrała, bo już dawno tkwicie po czubek głowy w ich głębokim gównie na dnie bardaszki u Dryga xD Cieszę się, że zrezygnowałem z tej gry w porę, przynajmniej mogę się z was ludzie pośmiać, a wy dalej płaćcie i przyzwyczajajcie się do smrodu 🙂

  • Zrezygnowales powiadasz ?? To co tu robisz 🙂 nie oszukuj sam siebie to że przetopiles główna postać i grasz lolkiem nie oznacza że przestales grac. Drogo lubi takich jak Ty bo zawsze wracają 😀

 86. Dla mnie to okropna zmiana…rozumiem intencje..ale gram od 8 lat z przerwami, rycerz ma 138 lvl…ale z uwagi na mniejszą ilość czasu niż blisko dekadę temu, dużo gram solo…na tym lvlu poziom wiedzy przynajmniej nie powinien być tak duży…generalnie to postać rycerza staje się teraz śmieszna…nie każdy lata z epikiem i w gildii top 20… możliwe, że to już czas na jeszcze dłuższą przerwę.

 87. Porównując do innych postaci rycerz potrzebuje wszystkich rodzajów statystyk i wszystkich rodzajów zasobów w odróżnieniu od postaci typowo magicznych i typowo fizycznych. Przez to pod względem statystyk wiedzy jest słaby i pod względem zręczności tez jest słaby. Patrząc na zasoby również nie ciekawie, bo zużywa w walce dużo i many i kondycji. Mając powyższe na względzie bardzo późno skutecznie soluje bosy , a jak już soluje to po drodze robi instancje najdłużej z wszystkich klas. Na tle innych postaci rycerz ma najgorsze możliwości rozwinięcia skutecznego ataku dystansowego, czyli zachodzi duża ilość wad z tym związana do tego też dochodzi jeszcze długi czas robienia dq i zleceń.
  Na rycku 160 wiedzy przy konfrontacji z postaciami magicznymi nie ma znaczenia, a w konfrontacji z postaciami fizycznymi ma znaczenia ujemne przeciwnik ma więcej zręki wiec łatwiej trafia atakiem i łatwiej unika potencjalnych obrażeń ze strony ryca.
  Jako chyba jedyna postać rycerz nie zadaje obrażeń pozostających na kolejne rundy jak np. podpałka czy krwawienie. To ma bardzo duże znaczenie przy pvp przeciwnik przy uwzględnieniu podobnych cech z wysoko lvl eq ma do zmywania tylko miarkę a ryc całe choinki (okrzyk ma każdy wiec bilans zerowy).
  To, o czym pisze powyżej nie zniknie, a różnice w zasadzie się pogłębią. Na instancjach, na których jest zabierane dużo pa to w zasadzie będzie wyrok nie tylko dla ryca ale całego pt. Zmiana jest ewentualnie pod rycki z epikiem, a bez epika masz przesrane na poważnych instancjach.

 88. Co do vd…

  Modyfikator trafien to spox, ale, no wlasnie to jedno ale.

  Nie podoba mi sie podkrecanie lalki bo VD w zalozeniu mial dawac debuff a teraz z tsunami szponami i epikiem bedzie krecil dmg z lalki? to troszeczke chyba przesada.

  Moim zdaniem co do ataku powinno zostac jak jest, lalka nie jest ani slaba ani za silna. Uderzenie cienia tez jet dosc slabe.
  Takie moje zdanie

 89. Dobra. Obczailem i nie wiem czy cos zmienili czy jest jak jest, ale.

  Pozyjemy zobaczymy co dalej, byc moze uleglem psychozie rozkazu jak reszta i to mi caly obraz zepsulo.

  Kilka dni i bedzie wiadomo

 90. Na druidzie chyba też nie grją. Mam 57 lv dr, 113 wiedzy podstawowej, 193 z eq, 90 mocy bez eq i 159 z eq, zr na 7. I teraz zr na 1 pa wchodzi mi na 78% a wchodziło na 166%.

 91. Nie ma sensu czytać tego bloga jak i kazdego poprzedniego patrząc wstecz rok/2lata bo robicie z tej gry Minecrafta, kazdy na wszystko narzeka wystarczy zapytać starych graczy którzy nadal grają i widzą z dnia na dzien co sie dzieje z tą grą, niedługo bedzie tak ze zaloguje jako 1lvl wpisze komende i bede mial 140lvl bo juz samo wprowadzenie altów jest bez sensu, poswiecisz miesiac czasu i masz 120 lv ubierasz fulla i nie expisz dalej, daliscie alty po to zeby bylo wiecej postaci w grze ? czy zeby zatrzymac starych graczy ? Niedługo ryc bedzie strzelał z kuli ognia bo do tego powoli doprowadzacie tą gre 😀 Każdy kto zostawił tą grę kogo pytam dlaczego odpowiedz jest jedna ” Gra schodzi na dno”. Dziś zalogowałem po dlugim czasie do gry i jak uslyszałem ze mosiek robi solo Jaski z petami to bylem w szoku bo 140 kiedys w 3 nie dawaly rady a teraz 120lvl z wataha wali jaske solo xD niedlugo na szatana pojde dru solo i w 2r go złoże xD nie robcie Brokena tylko skopiujcie system Minecrafta i dodajcie skille i bedzie wszystko. A i pozdrawiam Inżynierów bo słyszalem ze jestescie bardzo ”lubiani” na Tolnorze xD

 92. Chcecie żeby rycerz nie stał tylko i rzucał ochronki a jednocześnie dajecie mu chore wymagania na wiedzę, by im sprostać rycerz będzie teraz musiał poświęcić wiele punktów w np. zręczność która m.in. chroniła go przed utratą PA która teraz będzie jeszcze bardziej bolesna gdyż będzie o wile większe zapotrzebowanie na PA, poza tym bez zręczności rycerz każdy fizol i tam nie trafia, więc po co ma bić? i taki los właśnie spotyka rycerzy na stosunkowo “małych” poziomach(odnoszę się tutaj do poziomów około 1-115), jeśli chcecie żeby rycerz nie tylko dawał ochronkę, nie ograniczajcie go wymogami wiedzy. Oto wnioski które wysnuwam po przeczytaniu i przeanalizowaniu zmian: teraz rycerz będzie cholernie ciężki do wyexpienia na niskich poziomach, a z kolei na “średnio/wysokich” (tutaj z kolei odnoszę sie do poziomów około 65-100) będzie musiał wydać tyle punktów w wiedzę, że nie będzie miał innych statystyk takich jak siła czy zręka i nie będzie mógł nic robić nic solo ani trafiać debuffów tego który ma jak i tych które chcecie dla niego wprowadzić, już teraz ryc na poziomie około 100 nie ma wystarczająco zręki żeby regularnie trafiać moby na instach swoim mierzonym ciosem.
  Zanim zaczne gadać o sobie to chciałbym przedstawić jak aktualnie rysuje mi się obraz ryca na małym lvl: przedmioty w [większość więdza /dużo hp /trochę many /konda / trochę zręka], punkty statystyk będziemy rozdawać głównie w wiedzę m.in. po to by zakładać sklepówki pod wiedzę i nie musieć się pod nią ulepszać, ulepszenia pod hp, na itemach ranki max 6 polecam wyfarmić sobie SF i ulepszyc je +3/+4 przykładem dobrych itemów do ulepszenia w ten sposób są arkany. W skrócie myślę, że “Meta” dla rycerzów z małym lvlem będzie polegała na stakowaniu jak największej ilości wiedzy by mieć mozliwość buffowania na jak największym poziomie um. i posiadania po prostu wystarczającej ilości hp/many/kondy, w kwestii “bicia” przez rycerzy to temat jest raczej zamknięty, po prostu klasa na małych poziomach nie będzie w stanie nic zrobić solo, zmiana ekwipunku pod dmg/ wiedzę nie wchodzi w gre na małych poziomach z 2 powodów: jeśli ktoś np. zaczyna grać to nie może sobie pozwolić na kupowanie 2 ekwipunków, nie będzie miał na to hajsu a poza tym będzie srogo karany za umieranie w postaci tracenia przedmiotów, ulepszenia dla nowych graczy naprawde nie są takie tanie! 2gi powód: praktycznie niemożliwe byłoby znalezienie takich idealnych 2 zestawów przedmiotów które moglibyśmy założyć na siebie, w końcu na małym lvlu ilość punktów statystyk jest bardzo ograniczona (nie mówię, że to nie możliwe, będzie po prostu bardzo ciężko jeśli komuś by się chciało takie coś robić). Wracając i podsumowując to jaki los myślę, że spotka rycerzy: klasa będzie cholernie ciężka do wylevelowania więc: dużo rycerzy się zniechęci, zostawiając dużo pola do popisu pozostałym, dobry rycerz teraz będzie naprawdę na wagę złotai będzie rozchwytywany, myślę że dzięki temu ta “trudność” levelowanie się trochę zmniejszy i może dojdzie do idealnego balansu w tej sprawie, liczę na taki obrót spraw, lecz myślę, że to jednak zbyt optymistyczny scenariusz.
  (A teraz spojrzenie na sprawę z perspektywy ryca na poziomie około 100)
  Mam ryca na poziomie 102, myślę, że na tym poziome moja postać może będzie już grywalna po tym jak zrobie reset, ale szczerze głęboko współczuje każdemu kto miał zamiar wylevelować ryca i w niego zainwestował, ja gdybym mógł cofnąć czas nigdy nie zrobiłbym ryca na moją główną postać, stworzyłem go dawno kiedy jeszcze ciągle brakowało ryców na insty i świetnie mi się grało jak nie musiałem czekać na pt. nie musiałem nic robić solo z wyjątkiem kilku questów więc nie miałem problemu ze słabościami tej klasy, dopiero w momencie kiedy trzeba było zarobić jakoś pieniądze zaczęło mi się słabo grać rycerzem i zacząłem sobie pluć w brodę, że nie gram MO jako moją główną postacią. Gram w taerna okazjonalnie tzn: może jakieś 1/2 miesiące do roku, zawsze gram z premką i jak już gram to intensywnie, praktycznie zawsze wbijam około 10 lvli(wiadomo z czasem się to zmniejsza) i tak przez kilka lat osiągnąłem ten lvl. Grając nie regularnie w tę grę nie ma opcji bym zmienił główną postać i strasznie ubolewam nad tym, że nie mam jak farmić pieniędzy na moim rycu, mogę tylko latać insty i liczyć na szczęście, nowy update w tym ani trochę nie pomaga.
  (POZA TYM WSZYSTKIM WAŻNA WIADOMOŚĆ DO EKIPY TAERNA: Proszę jak zmieniacie skille postaci, czy to cyferki czy to jak działają, dawajcie możliwość resetu umek i w zależności czy zmieniliście trudność itd. też możliwość resetu statystyk. Dla nowych graczy 50 platyny to naprawdę dużo, i jeśli taka osoba spotkała by się ze zmianą umiejętności i nie miała mozliwości rozdania ich na nowo to jest to po prostu nie uczciwe w stosunku do graczy, w takiej sytuacji postać takiej osoby mogłaby zostać warzywem, a zakładając, że nie ma on 50pl to musi zarobić na nie, a jesli jego postać jest warzywem to nie ma jak, więc: MUSI KUPIĆ PLATYNĘ, i jak wiem, że to się opłaca dla was, ale jest to po prosu cios poniżej pasa, apeluję o darmowe resety w przypadku updatu ekipo.)

 93. Dla mnie wpożo. Ciekaw jestem jak to będzie działać.
  Co do 3d, to fajnie gdyby ten kaptur z setu na vd nie wyglądał jak jego włosy i troszkę inaczej trzymał swoją broń.

 94. Hello my zyjemy jestesmy platnikami Waszych podatkow napiszcie chociaz nie zawracajnie nam d,.,.y bo nie Mamy czasu bo 3D za pol roku, ludzie jakies konkrety.

Leave a Reply to Tiamat Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *